OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. stavcima 1. i 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo potrošače da pisani prigovor za pruženu uslugu mogu dostaviti osobno u sjedište Društva ili na adresu:

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić 1

23250 Pag

ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku poštom ili elektroničkom poštom (ovisno na koji način je prigovor upućen) u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo u prigovoru obvezno navesti:

Ime i prezime/naziv potrošača i OIB

Šifra mjernog mjesta

Adresa za dostavu odgovora

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA REKLAMACIJE POTROŠAČA

Nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora na pisani prigovor ako potrošaču nije dostavljen odgovor potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije Komunalnog društva Pag d.o.o.

Potrošači reklamaciju mogu dostaviti osobno u sjedište Društva ili na adresu:

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić 1

23250 Pag

ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenstvo će odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije poštom ili elektroničkom poštom (ovisno na koji način je reklamacija upućena) u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Povjerenstvo se sastoji od troje članova, od kojeg je jedan član predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Članovi povjerenstva:

Mia Vuković Komes

Josip Miletić

Ruža Majhen

Molimo da račun platite najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu, a za svaki dan zakašnjenja zaračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Za tri neplaćena računa uzastopno, ili neuzastopno unutar kalendarske godine, nakon prethodne opomene pred obustavu za podmirenje svih dospjelih dugova u roku ne kraćem od 15 dana, obustavljamo daljnju isporuku vode (članak 41. stavak 3. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19).

Kod ponovnog uključivanja, uz cjelokupni iznos dugovanja, naplaćujemo i naknadu za ponovno uključenje prema važećem cjeniku.

U slučaju obustave isporuke vodne usluge - isključenjem vode, isporučitelj će omogućiti korisniku upotrebu vode nužne za osnovne potrebe kućanstva od 50 litara/dnevno po članu kućanstva sa hidranta koji se nalazi u sjedištu Društva na adresi Ulica braće Fabijanić 1, Pag.

Prigovore na račune uložene nakon dospijeća računa Društvo će odbaciti kao nepravoremene.

Komunalno društvo Pag d.o.o. nadzire sve instalacije do glavnog vodomjera, a instalacije od glavnog vodomjera su u nadzoru potrošača.
U zimskim mjesecima izvršite pravovremenu zaštitu vodomjera. Troškove zamjene oštećenog vodomjera snosi u cijelosti potrošač.

Prijava kvara/tehnička služba tel.br.: 023/600-878,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informacije za poslovne korisnike: tel.br.: 023/600-876, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.