Komunalno društvo Pag d.o.o. započelo je sa provjerom prodora oborinske odvodnje u kanalizaciju iz razloga što sustav odvodnje grada Paga nije mješovitog/skupnog tipa već odvojenog/razdjelnog tipa sustava.

Mješoviti sustav nalazi se samo u staroj gradskoj jezgri i za taj dio grada neće se provoditi provjera.

Više u dokumentu OVDJE