Obavještavamo sve korisnike Komunalnog društva Pag d.o.o. da je uklonjen kvar na telefonskoj centrali, te se sve službe mogu dobiti na navedene telefonske broje na našoj web stranici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.