Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekta na sustav javne odvodnje. Stoga ovim putem još jednom molimo sve korisnike sustava javne odvodnje da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu.