U svrhu realizacija državnih poticajnih mjere za zapošljavanje mladih „Od mjere do karijere“ Gradonačelnik Grada Paga u suradnji sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane koji udovoljavaju uvjetima poticajnih mjera da se jave u Komunalno društvo Pag d.o.o. i prilože svoj životopis.

 

Na poveznici http://mjere.hr/ provjerite svoje mogućnosti.