Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izmještanju magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 21. lipnja do 26. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a.

 

Pogledaj – Prethodno savjetovanje.

Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu