Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za Izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Postupak je završen te je odabran najpovoljniji ponuditelj Zajednica ponuditelja Vodotehnika d.d., Zagreb i Tigra d.o.o., Zagreb s kojima je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na iznos od 3.884.252,68 kn bez PDV-a odnosno 4.885.315,85 kn s PDV-om. Obavijest o dodjeli ugovora objavljena je na portalu EOJN-a, Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F6-0026084, 23.09.2018.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu