Obavijest potrošačima za rok podnošenja reklamacije na račun.

Ovaj račun možete platiti u pošti, banci i na blagajni Komunalnog društva Pag d.o.o.
Molimo da račun platite najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu, a za svaki dan zakašnjenja zaračunava se zakonom propisana zatezna kamata.
Za dva neplaćena računa bez opomene obustavljamo daljnju isporuku vode.
Kod ponovnog uključivanja, uz cjelokupni iznos dugovanja, naplaćujemo i naknadu za ponovno uključenje prema važećem cjeniku.
Reklamacije na račun podnose se najkasnije do isteka roka plaćanja.
Komunalno društvo Pag d.o.o. nadzire sve instalacije do glavnog vodomjera, a instalacije od glavnog vodomjera su u nadzoru potrošača.
U zimskim mjesecima izvršite pravovremenu zaštitu vodomjera. Troškove zamjene oštećenog vodomjera snosi u cijelosti potrošač.
Za neovlašteno uzimanje vode određuje se naknada po Odluci.
Potrošači – korisnici vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda) mogu podnijeti prigovor Društvu u svezi isporuke navedenih usluga koje im društvo isporučuje.


Prigovor se podnosi u pisanom obliku, a mogu ga podnijeti na jedan od slijedećih načina:
• Neposredno u poslovnim prostorijama – sjedištu Društva, u Pagu, Ulica braće Fabijanić 1,
• Ili putem pošte na adresu: Komunalno društvo Pag d.o.o., Ulica braće Fabijanić1, 23250 Pag,
• Ili na telefaks Društva: 023/611-819,
• Ili putem elektroničke pošte Društva na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


U slučaju podnošenja pisanih prigovora neposredno u navedenim poslovnim prostorijama Društva, korisnici podnose prigovore na djelovodniku – urudžbenom zapisniku Društva te se korisnici mole da ponesu dva (2) istovjetna primjerka, kako bi se na jednom primjerku prigovora korisniku potvrdio njegov primitak. Na prigovore korisnika Društvo će odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora u pisanom obliku.
Prijava kvara/tehnička služba tel.br.: 023/600-878,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informacije za poslovne korisnike: tel.br.: 023/600-876, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.