Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za radove izgradnje kanalizacijske crpne stanice „CS3 – Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorom ulice Golija u Pagu.

Postupak je završen te je odabran najpovoljniji ponuditelj Bolčević – gradnja d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca, s kojima je sklopljen Ugovor o izvođenju radova na iznos od 2.529.227,25 kn bez PDV-a odnosno 3.161.534,06 kn s PDV-om. Obavijest o dodjeli ugovora objavljena je na portalu EOJN-a, Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F6-0032613, 22.11.2018.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu