Komunalno društvo Pag d.o.o. uz pomoć Hrvatskih voda u 2018/2019. godini započelo je vrijedan projekt na sanaciji i nadogradnji Uređaja za pročišćivanje Grada Paga i crpne stanice 7 kao dio sustava javne odvodnje.

 

Više u OBAVIJESTI

a20181220104111
a20181211141216
20181221102719
20181220141503
20181212153011
20181212152937