04

Dana 25.02.2019. započela su geomehanička istraživanja na području Golije u gradu Pagu.
Prilikom izvođenja radova na izgradnji „ Kanalizacijska crpna stanica „CS3-Jadran“ s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu, utvrdilo se da zatečeno stanje nije u skladu s projektiranim. Uz to pronađene su instalacije oborinskih voda koje nisu bile evidentirane na podlogama katastarskih instalacija.

Pogledaj DOKUMENT U PRIVITKU

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ante Čemeljić, bacc. ing.agr.