Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. te rezoluciji Opće skupštine UN-a 64/292 iz 2010. godine, u slučaju obustave isporuke vodne usluge zbog neplaćanja računa Komunalno društvo Pag d.o.o. omogućava korisniku upotrebu vode za osnovne životne potrebe sa trošila koje se nalazi u poslovnom prostoru Društva, u Pagu, u ulici Braće Fabijanić 1.

Tekst obavijesti PDF

kurabura

Obaviještavamo građane o provođenju obvezatne preventivne deratizacije u objektima komunalnog društva Pag - obavijest pogledajte ovdje

Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka 2019. već dvadeset i šestu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekata na sustav javne odvodnje. Iako smo prošle godine u lipnju mjesecu svim korisnicima javne odvodnje poslali obavijest da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu, dio korisnika to još nije napravio.

04

Dana 25.02.2019. započela su geomehanička istraživanja na području Golije u gradu Pagu.
Prilikom izvođenja radova na izgradnji „ Kanalizacijska crpna stanica „CS3-Jadran“ s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu, utvrdilo se da zatečeno stanje nije u skladu s projektiranim. Uz to pronađene su instalacije oborinskih voda koje nisu bile evidentirane na podlogama katastarskih instalacija.

Pogledaj DOKUMENT U PRIVITKU

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ante Čemeljić, bacc. ing.agr.