Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekata na sustav javne odvodnje. Iako smo prošle godine u lipnju mjesecu svim korisnicima javne odvodnje poslali obavijest da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu, dio korisnika to još nije napravio.

Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka 2019. već dvadeset i šestu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Komunalno društvo Pag d.o.o. uz pomoć Hrvatskih voda u 2018/2019. godini započelo je vrijedan projekt na sanaciji i nadogradnji Uređaja za pročišćivanje Grada Paga i crpne stanice 7 kao dio sustava javne odvodnje.

04

Dana 25.02.2019. započela su geomehanička istraživanja na području Golije u gradu Pagu.
Prilikom izvođenja radova na izgradnji „ Kanalizacijska crpna stanica „CS3-Jadran“ s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu, utvrdilo se da zatečeno stanje nije u skladu s projektiranim. Uz to pronađene su instalacije oborinskih voda koje nisu bile evidentirane na podlogama katastarskih instalacija.

Pogledaj DOKUMENT U PRIVITKU

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ante Čemeljić, bacc. ing.agr.

Međuspremnik01

Ovim putem obavještavamo javnost da je gradilište u Gradu Pagu, na predjelu Golija, stavljeno u privremeno mirovanje iz razloga što se ukazala potreba za geomehaničkim ispitivanjem kako bi se sigurno i adekvatno nastavilo sa radom i završilo započeti posao.

Pogledaj PDF priopćenje