kliziste pag 662x336

Obavijest o objavljenom postupku javne nabave za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan - Pag ugroženog klizištem - pogledaj dokument

U svrhu realizacija državnih poticajnih mjere za zapošljavanje mladih „Od mjere do karijere“ Gradonačelnik Grada Paga u suradnji sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane koji udovoljavaju uvjetima poticajnih mjera da se jave u Komunalno društvo Pag d.o.o. i prilože svoj životopis.

office 1209640 960 720

Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, nabava radova na izmještanju magistralnog cjevovda Kolan- Pag ugrožen klizištem

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 08. lipnja do 18. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a. Pogledaj - Predhodno savjetovanje

Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izmještanju magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 21. lipnja do 26. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a.

Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekta na sustav javne odvodnje. Stoga ovim putem još jednom molimo sve korisnike sustava javne odvodnje da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu.