Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za radove izgradnje kanalizacijske crpne stanice „CS3 – Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorom ulice Golija u Pagu.

Poštovani,
Započeli su radovi na izgradnji trase magistralnog vodovoda Kolan - Pag ugroženog klizištem. Područje obuhvata zahvaća granice Općine Kolan i Grada Paga .
Ovim putem Vas obavještavamo da na području obuhvata gradilišta pripazite svoja ovčja stada, kako ne bi došlo do ugroze istih.
Komunalno društvo Pag d.o.o.
Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za Izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem.


Obavijest potrošačima za rok podnošenja reklamacije na račun.

Ovaj račun možete platiti u pošti, banci i na blagajni Komunalnog društva Pag d.o.o.
Molimo da račun platite najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu, a za svaki dan zakašnjenja zaračunava se zakonom propisana zatezna kamata.
Za dva neplaćena računa bez opomene obustavljamo daljnju isporuku vode.
Kod ponovnog uključivanja, uz cjelokupni iznos dugovanja, naplaćujemo i naknadu za ponovno uključenje prema važećem cjeniku.
Reklamacije na račun podnose se najkasnije do isteka roka plaćanja.
Komunalno društvo Pag d.o.o. nadzire sve instalacije do glavnog vodomjera, a instalacije od glavnog vodomjera su u nadzoru potrošača.
U zimskim mjesecima izvršite pravovremenu zaštitu vodomjera. Troškove zamjene oštećenog vodomjera snosi u cijelosti potrošač.
Za neovlašteno uzimanje vode određuje se naknada po Odluci.
Potrošači – korisnici vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda) mogu podnijeti prigovor Društvu u svezi isporuke navedenih usluga koje im društvo isporučuje.


Prigovor se podnosi u pisanom obliku, a mogu ga podnijeti na jedan od slijedećih načina:
• Neposredno u poslovnim prostorijama – sjedištu Društva, u Pagu, Ulica braće Fabijanić 1,
• Ili putem pošte na adresu: Komunalno društvo Pag d.o.o., Ulica braće Fabijanić1, 23250 Pag,
• Ili na telefaks Društva: 023/611-819,
• Ili putem elektroničke pošte Društva na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


U slučaju podnošenja pisanih prigovora neposredno u navedenim poslovnim prostorijama Društva, korisnici podnose prigovore na djelovodniku – urudžbenom zapisniku Društva te se korisnici mole da ponesu dva (2) istovjetna primjerka, kako bi se na jednom primjerku prigovora korisniku potvrdio njegov primitak. Na prigovore korisnika Društvo će odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora u pisanom obliku.
Prijava kvara/tehnička služba tel.br.: 023/600-878,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Informacije za poslovne korisnike: tel.br.: 023/600-876, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Odluka o naknadi za razvoj (2018) - pogledaj odluku