kdobjava 

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Viši/a monter/ka vodovoda - pogledaj dokument

kdobjava 

Natječaj za radno mjesto viši/a monter/ka vodovoda

kdobjava

Obavještavamo Vas da smo, kao sektorski naručitelj, od 01. srpnja ove godine u obvezi zaprimati i izdavati isključivo eRačune, izdane na temelju postupka jednostavne i javne nabave.

k

Komunalno društvo Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane udruge, neprofitne organizacije i dr. koji u 2020. godini planiraju ovom Društvu podnijeti zahtjev za dodjelom donacija da do 15. prosinca 2019.g. dostave kratak opis svrhe dodjele sponzorstva ili donacije (program) i traženi iznos.

logo komunaln pag

Temeljem čl. 62. Zakona o vodama (N.N br. 153/09,130/11,56/13,14/14 i 46/18) i Odlukom Grada Paga, KLASA: 325-01/19-10/2. UR BROJ: 2198/24-04/01-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, Komunalnom društvu Pag d.o.o. privremeno je povjereno obavljanje djelatnosti pražnjenja sabirnih jama - sustava interne odvodnje na području Grada Paga.