k

Komunalno društvo Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane udruge, neprofitne organizacije i dr. koji u 2020. godini planiraju ovom Društvu podnijeti zahtjev za dodjelom donacija da do 15. prosinca 2019.g. dostave kratak opis svrhe dodjele sponzorstva ili donacije (program) i traženi iznos.

kdobjava

Obavještavamo Vas da smo, kao sektorski naručitelj, od 01. srpnja ove godine u obvezi zaprimati i izdavati isključivo eRačune, izdane na temelju postupka jednostavne i javne nabave.

Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. te rezoluciji Opće skupštine UN-a 64/292 iz 2010. godine, u slučaju obustave isporuke vodne usluge zbog neplaćanja računa Komunalno društvo Pag d.o.o. omogućava korisniku upotrebu vode za osnovne životne potrebe sa trošila koje se nalazi u poslovnom prostoru Društva, u Pagu, u ulici Braće Fabijanić 1.

Tekst obavijesti PDF

logo komunaln pag

Temeljem čl. 62. Zakona o vodama (N.N br. 153/09,130/11,56/13,14/14 i 46/18) i Odlukom Grada Paga, KLASA: 325-01/19-10/2. UR BROJ: 2198/24-04/01-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, Komunalnom društvu Pag d.o.o. privremeno je povjereno obavljanje djelatnosti pražnjenja sabirnih jama - sustava interne odvodnje na području Grada Paga.

kurabura

Obaviještavamo građane o provođenju obvezatne preventivne deratizacije u objektima komunalnog društva Pag - obavijest pogledajte ovdje