Komunalno društvo Pag d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Pag
Pag, 08.lipnja 2016.god.

Sukladno odredbama članka 10.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i Upute za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica samouprave Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske

, u Klasi: 008-01/15-01/02, pod Ur. brojem: 401-01/21-16-02, od dana 20.svibnja 2016.god. prema Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2014-2016, a u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15), Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b.
 objavljuje godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. i 2014.god. god. kako slijedi:

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE POSLOVNA GODINA 2015.

 

Komunalno društvo Pag d.o.o. počelo je provoditi akciju odvajanja oborinske od javne odvodnje sa stambenih i poslovnih objekata u Gradu Pagu, budući se utvrdilo da je veliki broj vlasnika i drugih korisnika stambenih i poslovnih objekata sustav oborinske odvodnje sa svojih objekata izravno spojio u sustav javne odvodnje i na taj način neovlašteno ispušta oborinske vode u javnu kanalizaciju.

Poštovani korisnici,
U cilju racionalizacije troškova te pravovremene dostave računa prilažemo Vam Izjavu kojom ste suglasni da Vam Društvo dostavlja račune isključivo na Vašu e-mail adresu.
Molimo Vas da popunjenu i potpisanu Izjavu dostavite na našu adresu:

Komunalno društvo Pag d.o.o.
Ulica braće Fabijanić 1
23250 Pag

Ili na naš mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Način primanja računa:
1.Poštom
2.Putem maila

Vaše račune možete platiti:
1. Na blagajni društva: po pojedinom računu ili uplatom akontacije
2. Otvaranjem izravnog naloga za terećenje u banci
3. Putem Net – Banking-a

IZJAVA O DOSTAVLJANJU RAČUNA NA E-MAIL ADRESU

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.

Na temelju natječaja Br. 2295/2015, objavljenog dana 05.siječnja 2016.god., u Narodnim novinama br.2/2016, direktorica Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul.braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: KD Pag) donosi slijedeću ODLUKU (Pogledaj odluku)