Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, članak 18., obavještavamo sve korisnike vodnih usluga kod kojih je došlo do oštećenja na vodomjeru uslijed smrzavanja da će djelatnici Komunalnog društva Pag d.o.o. prilikom prijave kvara isti otkloniti tek nakon što korisnik podmiri iznos od 268,75 kn kojim se nadoknađuje promjena sata koji je oštećen.

U slučaju da je vodomjer neispravan te je nemoguće procijeniti potrošenu količinu vode uzet će se za obračun prosjek mjeseca u protekle dvije godine u kojem je nastalo puknuće.

Ukoliko je došlo do oštećenja instalacija nakon vodomjera te je isti i registrirao potrošnju, obračunava se stanje na vodomjeru.

Korisnicima omogućavamo obročno plaćanje duga za vodu do 6 obroka.

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.

aman1474422

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.


Sve najbolje u 2017. godini želi Vam
Komunalno društvo Pag d.o.o.

Obavještavamo korisnike sa područja mjesta Šimuni da je došlo do zamućenja vode u dijelovima vodoopskrbnog sustava zbog čega je istu potrebno prokuhavati do ponovnog uzorkovanja.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

1482416409 resolutions-18Obavještavamo građane da su prema rezultatima ispitanih pokazatelja svi uzorci vode sa 16.12.2016. sukladni odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

 

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16), Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 2. kolovoza 2016.godine, donosi ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine