Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti Pag Br.2295/2015

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., (u daljnjem tekstu: društvo), objavljuje slijedeći: NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta

1.Naziv radnog mjesta:

Stručnjak za nadzorno upravljačke sustave (NUS) građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećeih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.

U "Zadarskom listu " od 3. prosinca 2015.god. objavljen je tekst pod naslovom "KD Kolan u stečaju, Zubović smatra da su oštećeni" autorice Suzane Bandić,u kojem se Komunalno društvo Pag neopravdano proziva za nanošenje štete Komunalnom društvu Kolan i Općini Kolan. Zbog istinitog informiranja javnosti, objavljujemo slijedeće priopćenje.
Općina Kolan i KD Pag su sklopili 1. listopada 2003. god.ugovor na neodređeno vrijeme o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Kolan: opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda te skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada koje je KD Pag obavljalo u Općini Kolan do 1.siječnja 2012.god..

Vodospremu Vrčići organizirano su obišli gradonačelnik Paga Željko Maržić uz nazočnost predstavnika nadležnih državnih institucija. Obilazak čelnih ljudi Hrvatskih voda za cilj je imao kontroliranje do sada obavljenih radova i ulaganja državnih sredstava u ovaj značajan infrastrukturni projekt.
Obilasku su, uz generalnog direktora Hrvatskih voda mr.sc.dipl.ing.građ Ivicu Plišića, bili nazočni: dipl.ing.građ Ivan Kolovrat, voditelj sektora korištenja, dipl.ing.građ. Mirko Duhović direktor HV VGO Split -Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu, dipl.ing.građ Irina Putica, voditeljica službe korištenja voda VGO Split, dipl.ing.građ Ivan Paić, voditelj službe Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Zrmanja-Zadarsko primorje" u Zadru te dipl.ing. Darko Rukavina, direktor Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.