Komunalno društvo Pag d.o.o. podnijelo je Zahtjev za odobrenje za prekoračenje M.D.K. vrijednosti za kloride za vodu za piće sa crpilišta Vrčići Ministarstvu zdravlja. Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da dok Povjerenstvo navedenog Ministarstva ne odluči o navedenom zahtjevu, smatra se da u vodi sa tog područja dolazi do odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti za M.D.K. vrijednosti.

nnn1

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka.
Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

U pozivu Komunalnog društva Pag d.o.o. za dostavu ponuda BN: 01/2017, od dana 17.ožujka 2017.god., ispravlja se u uvodnom dijelu poziva i u opisu predmeta nabave predmet nabave i sada glasi: „Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje“.
Ujedno se produžuje rok za dostavu ponuda do dana 30.ožujka 2017.god..

Komunalno društvo Pag d.o.o.