>>>>> POGLEDAJ ISJEČAK IZ ČASOPISA <<<<<

Od sutra 10.svibnja započinje čišćenje sustava odvodnje u gradu Pagu, kao dio redovnog održavanja i priprema za ljetnu sezonu. Čišćenje bi trebalo trajati 3 dana i vršiti će se u svim dijelovima grada Paga.
Još jednom molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da će se u periodu od 08.-13.05.2017. godine vršiti ispiranje kanalizacijskih kolektora na području grada Paga. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje u toku izvođenja radova.

SLIKAKomunalno društvo Pag d.o.o. u travnju završilo je sa pripremnim radovima za kućne priključke na sustav javne odvodnje kako bi se omogućilo spajanje novih korisnika. Sa ovakvim radovima započelo se sustavno 2015. godine i provode se redovito u zimsko/proljetnom dijelu sezone.
Prioritet su bili pripremni radovi za kućne priključke za korisnika koji su ostali ne priključeni na područjima na kojima su trajali projekti izgradnje kanalizacije, a koja na žalost, nisu su bila obuhvaćena tim projektima na području Bašace, Lokunje i Vodica. Osim korisnika na ovim područjima, obuhvaćaju se i korisnici koji se nalaze u predjelima sa već izrađenim sustavom javne odvodnje, ali se nisu iz određenim razloga bili u mogućnosti spojiti.
Tako smo u periodu od 2015. godine do 2017. godine omogućili smo priključenje korisnika u ulici Put Velog briga, Ulici žrtava fašizma, Ulica Šime Dešpalja, Put Sv. Karina, Put divicnjaka, Zagrebačka ulica, Ulica Eugena Kvaternika , Riječka ulica i Ulica Ante Šugara.

 

Komunalno društvo Pag d.o.o. - Za komunalne djelatnosti Pag
Br. BN 01 /2017 | Pag, 20. travnja 2017.

Na temelju članka 12. st. 2. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo), u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje za potrebe Društva, direktorica Društva donosi slijedeću

ODLUKU o odabiru ponude

1.Naručitelj: Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., OIB: 08382999002
2.Predmet nabave: usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje ,
3.Broj dostavljanih ponuda: 3,
4.Broj valjanih ponuda: 2 . Ponuditelj Agentor plus d.o.o.,M. Grahalića 1, Poreč nije dostavio prihvat ispravka računske pogreške.
5.Odabrani ponuditelj: 2DP projekt d.o.o., Kosi 69, Viškovo ,
6.Razlog odabira ponude: ponuda je prihvatljiva, valjana i s najnižom cijenom.

Direktorica:
Irena Buljanović dipl.ing.