U petak, 04.studenog 2016.godine od 08:30 do 12:30 doći će do prekida vodoopskrbe radi održavanja sustava u predjelu Blato, Zagrebačkoj ulici i dijelu Ulice Josipa bana Jelčića od križanja sa Gundulićevom ulicom prema Ini.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Komunalno društvo Pag d.o.o. podnijelo je Zahtjev za produženje roka važenja odobrenja za prekoračenje M.D.K. vrijednosti za kloride za vodu za piće sa izvorišta Velo blato dana 19. srpnja 2016. godine Ministarstvu zdravlja. Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da dok Povjerenstvo navedenog Ministarstva ne odluči o navedenom zahtjevu, smatra se da u vodi sa tog područja dolazi do odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti za M.D.K. vrijednosti.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Zbog učestalih začepljenja u sustavu javne odvodnje, uzrokovano najčešće vlažnim maramicama, Komunalno društvo Pag d.o.o. pokrenulo je ovog proljeća edukaciju svojih korisnika o tome što se ne smije bacati u WC školjku.
Izrađeni su letci i brošure namijenjeni za informiranje stanovništva i turista, te prilagođeni za postavljanje u kupaonske prostorije apartmana, hotela i ugostiteljskih objekata.
Djelatnici Komunalnog društva tijekom lipnja i srpnja uspješno su otklonili šest zastoja pumpi i začepljenja sustava bez veće štete za turizam i onečišćenje mora.
Začepljenja su uzrokovana bacanjem vlažnih maramica, otpadnih jestivih ulja, otpadaka od hrane, najlona, krpa i plastike u sustav javne odvodnje.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 32. Statuta Grada Paga ("Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16), Gradskog vijeća Grada Paga na sjednici održanoj 2. kolovoza 2016. godine, donosi ODLUKU o priključenju na komunalne vodne građevine

Obavještavamo korisnike Južnog dijela otoka da zbog povećane potrošnje vode u ljetnim mjesecima i dotrajalosti cjevovoda vodoopskrbnog sustava dolazi do čestih puknuća na trasi Dinjiška – Stara Vas, te se unaprijed ispričavamo zbog mogućih kratkotrajnih prekida u isporuci vode.