eko_skola

U sklopu akcije ¨EKO PAG¨koju provodi Komunalno društvo ¨Pag¨ velika pozornost se daje na najmlađe , na učenike OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ kako bi im se od malih nogu usadila ekološka svijest. U OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ je od ove godine krenula s radom ekološka sekcija koju vodu učiteljica Dušanka Maržić s desetak učenika nižih razreda. Djelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su ekološkoj sekciji poklonili jednu kantu od 240 litara za potrebe ove osnovne škole te pet kartonskih kontejnera naziva ¨Papirko¨ na kojima piše da za jednu tonu papira treba posjeći dvadeset mladih stabala  uz napomenu da se ne baca stari papir jer iz njega nastaje novi. Svako dijete je dobilo i posebne ekološke vrećice za odvajanje smeća. Ovo je tek jedna od akcije educiranja koje će Komunalno društvo Pag provoditi s učenicima i djecom iz Dječjeg vrtića ¨Paški mališani¨.

BABELINA_DRAGAOvog tjedna je prof. Živko Vuković i suradnici sa Građevinskog fakultet - Odjel hidrotehnike iz Zagreba, Gradskoj vijećnici je pred dogradonačelnikom Tinom Herendom i vijećnicima  predstavio Studiju vodoopskrbe mreže grad Paga koju je naručilo Komunalno društvo ¨Pag¨. Kako je naveo prof. Vuković, studija ima dva  cilja i nije još u potpunosti gotova te je  priveden kraju prvi cilj, pa je zbog toga i održana prezentacija.

¨Prvi cilj studije je sagledavanje  postojeće stanje vodoopskrbne mreže. Prikupljeni su  podaci  od Komunalnog društva ¨Pag¨ s materijalima od kojih su izrađene cijevi, zatim dužine cijevi i njihovim profilima u vodovodnoj mreži grada Paga. Temeljem tih podataka, preko određenih modela za izračun, dobiveni su podaci o rasporedu tlakova po mreži. Raspored je odredio i kritične točke same mreže, odnosno mjesta sa najvećim postotkom pucanja cijevi.Takva stanja mogu se riješiti sa ugradnjom reduktivnih ventila koji će smanjiti pritiske u cijevima kako bi se na cijelom području visina tlakova u mreži svela na one optimalne potrebno je izvršiti ulaganja u cijeli sustav.¨, rekao je prof. Vuković. O načinu i dinamici ulaganja  u mrežu će se naknadno donijeti odluka.

Drugi cilj studije je određivanje potreba za vodom i načini proširenja sustava prema dugoročnim planovima od 2015. do 2030. godine. Naime nemoguće je raditi na proširenju vodovodnog sustava,a da se pri tome ne vodi briga o utjecajima novog sustava na stari sustav.

simuniU Šimunima su započele radnje kojima se pripremaju stanovnici na novi sustav prikupljanja otpada. Izvršeno je lijepljenje bar kod naljepnica na kante korisnika koje će se od slijedećeg tjedna početi očitavati i stvarati određena baza podataka za daljnji obračun. Građani će ujedno započeti i sa odvojenim sustavom prikupljanja otpada. Odvojeni otpad  će nakon  primarne reciklaže u kući biti poslan na daljnju preradu i postati korisna sirovina. Sustav će se provoditi preko označenih vrećica za reciklažu za papir, staklo,plastiku i metal. Sakupljanje vrećica vršit će se prema tjednom rasporedu odvoza. Održan je radni sastanak – zbor građana na kojemu se razgovaralo o novom načinu naplate koji stupa na snagu od 01. siječnja slijedeće godine. Govorilo se o problemima sa kojima ćemo se susretati nakon uvođenja novog sustava naplate, što u zimskim mjesecima koji se odnose na domicilno stanovništvo koje je malobrojno, što o problemima koji će se javljati u ljetnim mjesecima kada na otoku imamo višestruko povećan broj korisnika naših usluga.

kantaDjelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su nastavili svoje aktivnosti na projektu kodiranja kanti na južnom terenu Grada Paga u sklopu akcije ¨EKO PAG¨. Prošlog tjedna su kodirane su sve kante u Gorici, Staroj Vasi, Vrčićima, Kukovićima, Dinjiškoj i Miškovićima.

Djelatnici na terenu su  počeli sa stvaranjem baze podataka skeniranjem svake kante koja je podignuta i ispražnjena što će pomoći pri prelasku na novi način obračuna koji mora uslijediti 01.siječnja 2010 godine. Važno je naglasiti da će svaki korisnik morati imati svoju kantu pa ovim putem želimo još jednom potaknuti svoje korisnike da se jave u Komunalno društvo u Pagu kako bi izvršili predbilježbu za svoju kantu.

cijev Danas su djelatnici Komunalnog društva Pag izvukli na obalu na trajektnom pristaništu cijev dužine oko 20 metara promjera 20 cm koja je plutala po Paškoj uvali i nasukala se u uvali Slana. Ne zna se otkud je cijev stigla, pa se pretpostavlja da je riječ o cijevima s ribogojilišta. Djelatnici KD Pag su raspilili cijev i, kako doznajemo, poslat će je na zajedno sa svim polimerima koji se skupljaju u Gradu Pagu u ¨EKO Velebit¨ u Gračac gdje se vrši reciklaža polimera.