Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekta na sustav javne odvodnje. Stoga ovim putem još jednom molimo sve korisnike sustava javne odvodnje da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Komunalno društvo Pag d.o.o. dana 30.travnja 2018.godine ponudilo je Prijedlog novog cjenika kao i Odluku o cijeni vodnih usluga. Na istu je 21.svibnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić dao je Suglasnost i primjenjuje se od 01. lipnja 2018.godine.

Početkom mjeseca svibnja započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda prema naselju Proboj, zadnjeg naselja na području Grada Paga bez sustava javne vodoopskrbe.