1519051412vodomjer

Obavještavamo korisnike Komunalnog društva Pag d.o.o. da se obračun za mjesec veljaču za potrošnju vode obračunao prema mjesečnoj prosječnoj potrošnji mjeseca siječnja 2018. radi ekstremnih uvjeta hladnoće i zaštite vodomjera.

Komunalno društvo Pag d.o.o. ishodovalo je pravomoćnu uporabnu dozvolu za projekt Kanalizaciju Macel. U sklopu ovog projekta izgradila se nova crpna stanica i 500 metara kanalizacijskog kolektora na predjelu Macel – Katine.

obavijestii

Komunalno društvo Pag d.o.o., dana 29. prosinca 2017. godine objavilo je natječaj za Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda mjesta Proboj kod naselja Košljun. Navedeni natječaj objavljen je pod brojem 2017/S F5-0027775

PDF dokument u privitku - pogledaj

Komunalno društvo Pag

aman1474422

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.

Komunalno društvo Pag d.o.o. u 2017.godini započelo je edukacijom djelatnika za rad na UPOV u organizaciji TCC Danubius. U ovoj godini završena je edukacija za prvog djelatnika, dok će drugi djelatnik edukaciju završiti u veljači 2018.godine.
Troškovi će se sufinancirati su u omjeru od 80 % Hrvatske vode/20% KD Pag. Na nivou cijele Hrvatske edukaciju su odobrene za 50 komunalnih društava pa smatramo velikim uspjehom to što naša dva djelatnika sudjeluju u ovom projektu.
Odgovorno osoblje koje radi na takovim uređajima treba biti jako dobro upoznato sa procesom rada, strojevima i mjernim instrumentima pošto su ovakvi uređaji puno složeniji i reagiraju osjetljivije na promjene u hidraulici ili opterećenju. Nadalje, takvi zaposlenici se trebaju brinuti za pripadajuću dokumentaciju, održavanje, kontrolu troškova, organizaciju i konačno rizike koji se na kraju tiču i osoba koje donose odluke u komunalnim organizacijama. Dakle, samo optimalizacijom rada i održavanjem možemo držati cijene pročišćavanja otpadnih voda unutar granica prihvatljivih za građane.